Skip to content

Kritische media

Op deze pagina staat een aantal verwijzingen naar organisaties en instellingen die een eigen geluid laten horen. Zij staan hier vermeld omdat we waarderen dat deze organisaties daarvoor uit willen komen. We zijn het niet per se eens met (al) hun standpunten.

Groeperingen voor academische vrijheid
Hypatia: “een onafhankelijke groep academici die bezorgd is over de bedreiging van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting door het woke-activisme en de cancelcultuur.”
De Spinozagroep “is opgericht als onderzoeks- en samenwerkingsplatform ter bevordering van (academische) vrijheid en open debat. Dit doen wij door het maken van analyses en het bieden van oplossingen. De Spinozagroep is niet verbonden aan enige politieke partij, noch onderschrijft het één ideologie of zienswijze.”
Declaration of Freedom A collective of students from various European countries who organized themselves in this initiative as a response to the stringent Covid measures in national education. “In light of prevailing circumstances, we have been put into a position that requires us to stand for rights and freedoms which are meant to be fundamental and absolute. Yet too many of us have been silent and compliant in the process. We cannot let this continue any longer. If we do not take a stand now, we are willingly giving up that which makes us human and free – our dignity. Stand with us, united, and safeguard our fundamental human values, rights and freedoms.”
Hetorodox Academy is the world’s largest nonpartisan nonprofit member organization of 5,400+ university faculty, staff, and students committed to improving research and education by promoting the ideals of viewpoint diversity, open inquiry, and constructive disagreement.
Common Sense Society: “Common Sense Society is an international network that promotes liberty, prosperity, and beauty-aspirational ideas that are indispensable to human flourishing and happiness.”
Liberté Académique: “We interview researchers, teachers and authors who have interesting ideas, and who defend free, rational, evidence-based thought. We oppose as best we can a sort of anti-intellectualism coming from a section of the intellectual class. We carry out interviews in English and in French.”
Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist ” ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen. Darunter verstehen wir eine plurale von Sachargumenten und gegenseitigem Respekt geprägte Debattenkultur und ein institutionelles Umfeld, in dem niemand aus Furcht vor sozialen und beruflichen Kosten Forschungsfragen und Debattenbeiträge meidet.”
The society for academic freedom and scholarship: “In pursuit of their scholarly goals, members of the university may take positions that are not in accord with popular beliefs. We oppose measures such as speech codes, extra-legal tribunals and so-called anti-hate legislation that may infringe on the right and responsibility of the academic community (faculty and students) to teach and do research on controversial subjects.”

(Hoger) onderwijs Nederland
Beter Onderwijs Nederland (BON). “De vereniging Beter Onderwijs Nederland is begin 2006 opgericht met als doelstelling:
het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming.”
WOInActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. WOinActie maakt zich sterk voor de universiteit en haar toekomst.
Bovenwijsbond De Bovenwijsbond wil een hand toereiken aan gezinnen en dan vooral scholieren en studenten, ouders-verzorgers en onderwijspersooneel die in hun directe omgeving nergens met hun corona gerelateerde zorgen en problemen naartoe kunnen.
Studenten in Verzet Groep studenten die zich verzet tegen een overheidsbeleid dat de grondrechten van Nederlanders met de voeten treedt.
Lerarencollectief Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. Daarom richten ze zich handelen op vier elementen: organiseren, agenderen, adviseren en initiëren.

Onderzoek Nederland
Biomedische Rekenkamer verricht studies en verzamelt bij publieke bestuursorganen en andere organisaties de informatie die nodig is voor de beoordeling van voorgenomen en actueel beleid. De stichting entameert onderzoek en verzorgt voorlichting voor publiek, medische beroepsgroepen en volksvertegenwoordiging
Follow the science “Talks with scientists that critically assess the current situation and propose a (better) way forward. Guests speak on a personal note to Dr. Michaéla Schippers, professor of Behavior & Performance Management, and journalist Rico Brouwer”
Follow the money Follow the Money is een platform voor radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek met een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving.
De Groene Rekenkamer is opgericht door ingenieurs, wetenschappers en journalisten. Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen en de daaraan gekoppelde conclusies zien zij als de enig juiste wijze om objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief of contraproductief zijn.

(geestelijke en lichamelijke) gezondheid Nederland en België
Artsencollectief Een onafhankelijke non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals met als doel om met elkaar in gesprek te gaan op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten.
Artsen voor vrijheid is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders. Artsen Voor Vrijheid biedt een platform en klankbord aan vele artsen die de maatregelen kritisch benaderen.
Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes Groep burgers die zich verzet tegen iedere door de overheid opgelegde mondkapjesplicht. integriteit is een basisrecht van ieder mens. Een verplichting van staatswege aan burgers om een mondkapje te dragen is een schending van dat recht.

Mediakanalen / journalistiek Nederland
Follow the money Follow the Money is een platform voor radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek met een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving.
De Nieuwe Wereld Online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd.
Over Nu Onafhankelijk nieuwsplatform. Zij informeren burgers op onafhankelijke wijze over de achtergronden van de coronapandemie.
Maurice de Hond Opiniepeiler Maurice de Hond wijst als statisticus met grote regelmaat op inconsistenties in de presentatie van de cijfers rondom COVID-19 door media en overheidsorganisaties.

Onderzoek buitenland
Climate Intelligence De stichting heeft ten doel het bevorderen van milieu- en klimaatonderzoek en -debat, alsmede het beschermen van milieu en klimaat en het bevorderen van rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid.