Skip to content

ANBI-status

Het Docentencollectief is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met een ANBI-status komt een instelling en haar donateurs in aanmerking voor fiscale voordelen, zoals belastingvrij schenken en giften ontvangen. Ook hoeft het Docentencollectief geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het voor het algemeen belang aanwendt. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s.

De stichting Docentencollectief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90037375. Ons Rechtspersonen- en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN-nummer) is 865190483. Volgens artikel 3.5 van onze statuten kunnen alle bestuurders “een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.“ Ons beleid is terug te vinden in het Beleidsplan Docentencollectief 2023-2024.

De namen van de bestuursleden zijn te vinden op de pagina Wie zijn wij?