Skip to content

Wie zijn wij?

Het Docentencollectief is een onafhankelijke organisatie van kritische en bezorgde professionals, werkzaam in het voortgezet en hoger onderwijs, waaronder docenten, wetenschappers, laboratoriumpersoneel, (studenten)decanen, onderwijs- en onderzoeksondersteuners en bestuurders. Het Docentencollectief heeft geen politieke kleur, maar verwelkomt iedereen die voorstander is van open en kritisch wetenschappelijk debat en onderwijs op fundamentele vraagstukken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
dr. Bas van Bommel, universitair docent Literatuurgeschiedenis (voorzitter)
dr.ir. Jouke Dykstra, universitair docent Milieutechnologie (lid)
dr.ir. Erik Faber, docent Creatieve Technologie (penningmeester)
prof.dr. Sascha Kersten, hoogleraar Duurzame Procestechnologie (lid)
dr.ing. Mark Voorendt, docent Waterbouwkunde (secretaris)

Bankrekening, donaties

Het bankrekeningnummer van het Docentencollectief is NL06 TRIO 0320 7281 02. Donaties zijn van harte welkom, want we hebben geen structurele inkomstenbron. Het Docentencollectief is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit impliceert dat donateurs hun donatie, onder bepaalde voorwaarden, van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.