Skip to content

Wie zijn wij?

Het Docentencollectief is een onafhankelijke organisatie van kritische en bezorgde professionals, werkzaam in het voortgezet en hoger onderwijs, waaronder docenten, wetenschappers, laboratoriumpersoneel, (studenten)decanen, onderwijs- en onderzoeksondersteuners en bestuurders. Het Docentencollectief heeft geen politieke kleur, maar verwelkomt iedereen die voorstander is van open en kritisch wetenschappelijk debat en onderwijs op fundamentele vraagstukken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
dr. Bas van Bommel, universitair docent Literatuurgeschiedenis (voorzitter)
dr.ir. Jouke Dykstra, universitair docent Milieutechnologie (lid)
dr.ir. Erik Faber, docent Creatieve Technologie (penningmeester)
prof.dr. Sascha Kersten, hoogleraar Duurzame Procestechnologie (lid)
dr.ing. Mark Voorendt, docent Waterbouwkunde (secretaris)

Administratieve gegevens

De stichting Docentencollectief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90037375. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN-nummer) is 865190483. Volgens artikel 3.5 van onze statuten kunnen alle bestuurders “een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.“ Ons beleid is terug te vinden in het Beleidsplan Docentencollectief 2023-2024.

Bankrekening, donaties

He bankrekeningnummer van het Docentencollectief is NL06 TRIO 0320 7281 02. Donaties zijn van harte welkom, want we hebben geen structurele inkomstenbron. Het Docentencollectief is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit impliceert dat donateurs hun donatie, onder bepaalde voorwaarden, van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.