Skip to content

Steun ons

Het bankrekeningnummer van het Docentencollectief is NL06 TRIO 0320 7281 02. Donaties zijn van harte welkom, want we hebben geen structurele inkomstenbron.

Het Docentencollectief is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit impliceert dat donateurs hun donatie, onder bepaalde voorwaarden, van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.