Skip to content

Privacyverklaring

Stichting Docentencollectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel
Stichting Docentencollectief legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het administreren van ondersteuners van de stichting, voor de verwerking van contactverzoeken of voor de verwerking van donaties. Daarnaast gebruiken wij e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor nieuwsbrieven door een e-mail te sturen naar contact@docentencollectief.nu.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Docentencollectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tijdelijk lokaal bewaard op de encrypte computer van de administrateur van de website. Daarnaast worden de gegevens bewaard op een proton drive.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Docentencollectief verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, en dan alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Stichting Docentencollectief blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden.

Internet-identiteitsgegevens
Stichting Docentencollectief gebruikt geen cookies en houdt geen tracking-informatie bij.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw kunt zich te allen tijde afmelden als ondersteuner van onze stichting. U heeeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Docentencollectief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@docentencollectief.nu.

Beveiliging
Stichting Docentencollectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.