Skip to content

Brief aan Eerste Kamer betreft voorstel wijziging Wet Publieke Gezondheid

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500EA Den Haag

Datum: 2 maart 2023
Ref: Docentencollectief 2301
Betreft: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 of een directe dreiging daarvan (wetsvoorstel 36194)

Aan de leden van de Eerste Kamer,

Geachte dames en heren,

Het docentencollectief (een stichting in oprichting) is verontrust over de voorgestelde wijzigingen van van de Wet Publieke Gezondheid (wetsvoorstel 36194). We lichten onze zorgen toe aan de hand van onderstaande punten.

Wij zijn van mening dat deze wetswijziging juridisch gezien overbodig is. Ten tijde van acute crises kan de minister immers gebruik maken van een noodverordening. Een verankering in een permanente wet zal onzes inziens een normalisering inhouden van zeer vergaande maatregelen zoals die van kracht
waren in de periode van 2020 tot en met 2022. De noodverordening is de beste waarborg tegen een dusdanige normalisering.

Als docenten hebben wij de zeer ontwrichtende werking van de maatregelen ervaren bij onze studenten en we ervaren vandaag de dag aan den lijve de nasleep hiervan: we zien een grote groep jongeren die zich apathischer en ongeduldiger gedraagt en die sociaal gezien zich meer geïsoleerd opstelt ten opzichte van de voorgaande lichtingen. Daarnaast studeren de lichtingen die gedurende de studie in lockdown(s) hebben gezeten aanzienlijk langzamer.

De maatregelen zijn tot dusver nauwelijks tot niet geëvalueerd door de overheid. Hoewel er talloze wetenschappelijke studies over de maatregelen zijn uitgevoerd, neemt de overheid deze niet mee in dit voorstel voor wetswijziging. In onze ogen zou überhaupt voordat een dergelijk wetsvoorstel besproken wordt, een gedegen, wetenschappelijk en politieke evaluatie moeten plaatsvinden. Wetenschappelijk is er geen consensus over de doelmatigheid van de maatregelen en politiek gezien is in landen om ons heen, zoals in Duitsland, erkenning dat de foute strategie is gekozen door onderwijsinstellingen te sluiten.

Op grond van bovenstaande argumentatie verzoeken wij de leden van de Eerste Kamer het wetsvoorstel te verwerpen.

Hoogachtend,
De bestuursleden van het docentencollectief*, te weten:
Bas van Bommel,
Jouke Dykstra,
Erik Faber,
Sascha Kersten,
Mark Voorendt.

*Website van het docentencollectief: https://www.docentencollectief.nu